မကြာခင်ကျင်းပတော့မည့်ပွဲများ

 
25 Feb 2024

La Chandeleur: Crêpe...

ပြင်သစ်နဲ့ မြန်မာနှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

ဆက်ဖတ်ရန်

MYANWEN ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

25 Feb 2024

La Chandeleur: Crêpe...

ပြင်သစ်နဲ့ မြန်မာနှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်တဲ့အနေနဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

ဆက်ဖတ်ရန်
11 Feb 2024

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့် မြန်မာ့ခရီးသွားဘဏ်...

ဆက်ဖတ်ရန်
14 Feb 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Shwe Yee Phyo Founder...

ဆက်ဖတ်ရန်
13 Feb 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Shwe Yee Phyo Founder...

ဆက်ဖတ်ရန်
10 Feb 2024

Coming Soon !

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
06 Feb 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Nang Khin Ohn Founder...

ဆက်ဖတ်ရန်
5 Feb 2024

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗜𝗻 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹 𝙁𝙤𝙤𝙙...

ဆက်ဖတ်ရန်
5 Feb 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Nang Khin Ohn Founder...

ဆက်ဖတ်ရန်
2 Feb 2024

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
30 January 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Khine Thet Wai Thein...

ဆက်ဖတ်ရန်
29 January 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma Khine Thet Wai Thein...

ဆက်ဖတ်ရန်
28 January 2024

StartUp Ignite Bootcamp...

uab bank နှင့် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
26 January 2024

StartUp Ignite Bootcamp...

StartUp Ignite Bootcamp သင်တန်းသည် uab...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 January 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma May Hnin Wai Co...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 January 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma May Hnin Wai Co...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 January 2024

MYANWEN MSME Spotlight

Ma May Hnin Wai Co...

ဆက်ဖတ်ရန်
20 January 2024

“𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠...

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – Myanmar...

ဆက်ဖတ်ရန်
20 January 2024

Congratulations!

“𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦”...

ဆက်ဖတ်ရန်
26 January 2024

StartUp Ignite Bootcamp...

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူ အမျိုးသမီးများ အတွက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
15 January 2024

StartUp Ignite Bootcamp...

uab bank နှင့် မြန်မာ စီးပွားရေး...

ဆက်ဖတ်ရန်
12 January 2024

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar...

StartUp Ignite Bootcamp သင်တန်းသည် uab...

ဆက်ဖတ်ရန်
12 January 2024

(၁၉) ကြိမ်မြောက် 𝗠𝗮𝗱𝗲...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
11 January 2024

𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠...

Congratulations to all the Finalists!...

ဆက်ဖတ်ရန်
09 January 2024

Myanwen Made in...

January 8th ကနေ 14th ရက်နေ့ထိ...

ဆက်ဖတ်ရန်
08 January 2024

Myanwen Made in...

January 8th ကနေ 14th ရက်နေ့ထိ...

ဆက်ဖတ်ရန်
08 January 2024

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
08 January 2024

(၁၉)ကြိမ်မြောက် 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗜𝗻...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
04 January 2024

မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

WIMEP အစီအစဉ်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသော အမျိုးသမီး...

ဆက်ဖတ်ရန်
08 Jan 2024

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
04 Jan 2024

StartUp Ignite Bootcamp...

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူ အမျိုးသမီးများအတွက် လိုအပ်သည့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
26 Dec 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
09 Dec 2023

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များ...

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ (၃၂)...

ဆက်ဖတ်ရန်

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

  𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸...

ဆက်ဖတ်ရန်

(၁၈)ကြိမ်မြောက် 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗜𝗻...

✨✨ 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸...

ဆက်ဖတ်ရန်
04 Dec 2023

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

  ✨✨𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸...

ဆက်ဖတ်ရန်
02 Dec 2023

INDIA – MYANMAR...

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) မှ...

ဆက်ဖတ်ရန်

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
18 Nov 2023

ကမ္ဘာ့စွန့်ဦး တီထွင် ရက်သတ္တပတ်...

ယခုနှစ် Global Entrepreneurship Week –...

ဆက်ဖတ်ရန်
06 Nov 2023

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်

ယနေ့ခေတ် Marketing သမားများတတ်ကျွမ်းထားသင့်သည့်အပြင်...

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
06 Nov 2023

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်

(၁၇)ကြိမ်မြောက် 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗜𝗻...

✨✨ 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸...

ဆက်ဖတ်ရန်
06 Nov 2023

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
31 Oct 2023

Cybersecurity Awareness Month...

Cybersecurity Awareness Month အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

ဆက်ဖတ်ရန်
31 Oct 2023

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

ဒီဂျစ်တယ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လုပ်ငန်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
21 Oct 2023

Shining Hearts Thadingyut...

အသေးစား၊ အငယ်စား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ စျေးကွက်ရရှိရေးနှင့် စီးပွါးရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
31 Oct 2023

𝐋𝐔𝐂𝐊𝐘 𝐃𝐑𝐀𝐖 𝐖𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑...

Congratulations မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) ၏...

ဆက်ဖတ်ရန်
21 Oct 2023

MYANWEN Shinning Hearts...

🌟⭐️🌟⭐️🤍 MYANWEN Shinning Hearts လေးတွေရဲ့...

ဆက်ဖတ်ရန်
21 Oct 2023

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (...

မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် ( MYANWEN) မှ...

ဆက်ဖတ်ရန်
12 Oct 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
30 September 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women Entrepreneurs Network...

ဆက်ဖတ်ရန်
30 September 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 September 2023

𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐆𝐨 –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – 𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧...

ဆက်ဖတ်ရန်
17 September 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) ၏...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) ၏ Myanwen Young...

ဆက်ဖတ်ရန်
18 September 2023

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀...

𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 –...

ဆက်ဖတ်ရန်
8 September 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
09 September 2023

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် –...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် – Myanmar Women...

ဆက်ဖတ်ရန်
23 August 2023

𝗔𝗦𝗘𝗔𝗡 𝗜𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀...

𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗟𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦! ✨✨ 𝗠𝗔 𝗘𝗜 𝗣𝗢𝗘...

ဆက်ဖတ်ရန်
06 September 2023

“ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး ကုန်ထုတ်တိုးမည့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်...

“ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး ကုန်ထုတ်တိုးမည့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင် အစီအစဉ်” သည်...

ဆက်ဖတ်ရန်
14 August 2023

မြန်မာစီးပွား ရေး လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

Digital Marketing ဆိုတာ မိမိတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊...

ဆက်ဖတ်ရန်