မကြာခင်ကျင်းပတော့မည့်ပွဲများ

MYANWEN ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

29 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

၂၉.၁.၂၀၂၁ တွင် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
26 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၆. ၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
21 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၁. ၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
16 January 2021

မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ...

၁၆.၁.၂၀၂၁ တွင် မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ...

ဆက်ဖတ်ရန်
17 January 2021

COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေသို့...

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
14 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၁၄. ၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
10 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် Myanmar Women Entrepreneurs Network...

ဆက်ဖတ်ရန်
7 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၇. ၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 December 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၂. ၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
22 December 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၂. ၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
20 December 2020

UMFCCI ၏ (၂၉)...

(၂၀-၁၂-၂၀၂၀)တွင် ကျင်းပသော UMFCCI ၏ (၂၉)...

ဆက်ဖတ်ရန်
18 December 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၁၅. ၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
13 December 2020 , 6:00 PM

“Untold Truth Series”...

MYANWEN မှ စီစဉ်တင်ဆက်မည့် talk show...

ဆက်ဖတ်ရန်
8 December 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၈. ၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
5 decmber 2020

MYANWEN Virtual CEC-EC...

ဆက်ဖတ်ရန်
3 December 2020

Raising A Girl’s...

Myanmar Women Entrepreneurs Network ၏...

ဆက်ဖတ်ရန်
2 decmber 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂. ၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
20 November 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၀.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
18 November 2020

Global Women’s Entrepreneurship...

Women’s Entrepreneurship Day Organization ကို...

ဆက်ဖတ်ရန်
15 November 2020

Untold Truth Series-...

MYANWEN မှ စီစဉ်တင်ဆက်မည့် talk show...

ဆက်ဖတ်ရန်
14 November 2020

Congratulations for Achieving...

ASEAN BUSINESS AWARDS 2020 တွင်...

ဆက်ဖတ်ရန်
12 November 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၁၂.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
9 November 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၉.၁၁.၂၀၂၀)တွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ၊ Melia Hotel...

ဆက်ဖတ်ရန်
6 November 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၆.၁၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
1 November 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့် MYANWEN Youth...

ဆက်ဖတ်ရန်
28 October 2020

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

(၂၈.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
18 October 2020 , 6:00 PM- 7:30 PM

“Untold Truth Series...

MYANWEN မှ စီစဉ်တင်ဆက်မည့် talk show...

ဆက်ဖတ်ရန်
16 October 2020 , 6:00 PM

မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့် အငယ်စား၊ အသေးစား၊...

မြန်မာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) မှ MYANWEN...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၆ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အောင်မြင်မှုခရီးကို မျှဝေခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၉ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) ​၏...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၈ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

MSME လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေးဗျူဟာ...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၄ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

JICA က စီစဉ်တဲ့...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၃ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

“ Leadership in...

မြန်မာ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN) မှ MYANWEN...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၀ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

ထူးချွန်ထက်မြက်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်...

( Youth Advisor ၊ Myanmar...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၉ ၊ ဩဂုတ် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (Myanmar Women...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MYANWEN မှ Computer ၁၀...

ဆက်ဖတ်ရန်
၅ ၊ ဩဂုတ် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MYANWEN မှ Computer ၁၀...

ဆက်ဖတ်ရန်
၅ ၊ ဩဂုတ် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် MYANWEN...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MYANWEN မှ Computer ၁၀...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

Myanmar Women Entrepreneurs...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MYANWEN မှ Computer ၁၀...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၅ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးများကွန်ယက် MYANWEN မှ Computer ၁၀...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၁ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက် (MYANWEN)...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၆ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက် (MYANWEN) နှင့်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၃ ၊ ဇူလိုင် လ ၊ ၂၀၂၀

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့...

Congratulations our Patron Daw Khine...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၈ ၊ ဇွန်လ ၊ ၂၀၂၀

မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ...

၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကို...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၃ ၊ ဇွန်လ ၊ ၂၀၂၀

ပထမအကြိမ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အလုပ်အမှုဆောင်...

၁၃.၆.၂၀၂၀ တွင် မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၈၊ မေလ ၊ ၂၀၂၀

BCGE နှင့် MYANWEN...

Business Coalition for Gender Equality...

ဆက်ဖတ်ရန်
၁၃၊ ဧပြီ ၊ ၂၀၂၀

COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီသို့...

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၃)ရက်နေ၌တွင် Corona...

ဆက်ဖတ်ရန်
၂၆ ၊ စက်တင်ဘာလ ၊ ၂၀၂၀

အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အောင်မြင်မှုခရီးကို မျှဝေခြင်း

ဆက်ဖတ်ရန်