လူငယ်အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များ (MYANWEN Youth)

MYANWEN အသင်းချုပ်ကြီး၏ အကိုင်းအခက်တစ်ခုဖြစ်သည့် MYANWEN Youth သည် တူညီသောယုံကြည်ချက်များရှိသည့် လူငယ်အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ စီးပွားရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ လူငယ်အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များသည် MYANWEN ၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အညီ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ လူငယ်များအတွင်း ပိုမိုချိတ်ဆက်မှုရှိစေရန်၊ ခေတ်နှင့်အညီ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို အထောက်အကူပြုရန်နှင့် နောင်လာမည့်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်သော လုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန်အတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်သွားရန် ဆန္ဒများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider