banner1
banner2
banner3
banner4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

MYANWEN က ဘာတွေဆောင်ရွက်မှာလဲ။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့် ဦးဆောင်
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့ လူမှု့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူ ပြုရန်။

non-governmental organization

ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း

socio-economic development of Myanmar

လုပ်ငန်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း

Myanmar women entrepreneurs

လူမှုဘ၀မြှင့်တင်‌ခြင်း

Myanmar women entrepreneurs

Vision

Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) is a non-profit non-governmental organization founded in April 2020 with the vision to support the socio-economic development of Myanmar by providing guidance to women-led businesses and high-achieving Myanmar women entrepreneurs.

Mission

To connect local and foreign business opportunities for Myanmar women. Enhancing business management skills to establish and operate businesses that are in line with international standards; Business ideas; To support Myanmar’s economic growth by developing practices

myanwen
women orginization in myanmar

Mission

To connect local and foreign business opportunities for Myanmar women. Enhancing business management skills to establish and operate businesses that are in line with international standards; Business ideas; To support Myanmar’s economic growth by developing practices

အသင်းဝင်အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်ချက်များ

Myanmar women entrepreneurs

Executive
Member Life Long Member

ဆက်ဖတ်ရန်
business opportunities for Myanmar women

Executive
Member Annual Member

ဆက်ဖတ်ရန်

MYANWEN ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ

young women entrepreneurs
8 Mar 2023

International Women’s Day...

ဆက်ဖတ်ရန်
young women entrepreneurs
5 Feb 2023

𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬...

ဆက်ဖတ်ရန်
young women entrepreneurs
27 Jan 2023

𝐌𝐲𝐚𝐧𝐦𝐚𝐫 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬...

ဆက်ဖတ်ရန်