banner1
banner2
banner3
banner4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

MYANWEN က ဘာတွေဆောင်ရွက်မှာလဲ။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့် ဦးဆောင်
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့ လူမှု့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူ ပြုရန်။

non-governmental organization

ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း

socio-economic development of Myanmar

လုပ်ငန်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း

Myanmar women entrepreneurs

လူမှုဘ၀မြှင့်တင်‌ခြင်း

Myanmar women entrepreneurs

Vision

Myanmar Women Entrepreneurs Network (MYANWEN) is a non-profit non-governmental organization founded in April 2020 with the vision to support the socio-economic development of Myanmar by providing guidance to women-led businesses and high-achieving Myanmar women entrepreneurs.

ရည်မှန်းချက် (Mission)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေး အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းနှင့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ များ မျှဝေရန် …..

myanwen
women orginization in myanmar

ရည်မှန်းချက် (Mission)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေး အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းနှင့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ များ မျှဝေရန် …..

အသင်းဝင်အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်ချက်များ

Myanmar women entrepreneurs

Executive
Member Life Long Member

ဆက်ဖတ်ရန်
business opportunities for Myanmar women

Executive
Member Annual Member

ဆက်ဖတ်ရန်

MYANWEN ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ

young women entrepreneurs
27 April 2024

Polish Pathways Series...

ဆက်ဖတ်ရန်
young women entrepreneurs

Happy Myanmar New...

ဆက်ဖတ်ရန်
young women entrepreneurs
09 April 2024

MYANWEN MSME Spotlight

ဆက်ဖတ်ရန်