banner1
banner2
banner3
banner4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

MYANWEN က ဘာတွေဆောင်ရွက်မှာလဲ။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည့် မြန်မာအမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အဓိကလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည့် ဦးဆောင်
အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာ့ လူမှု့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူ ပြုရန်။

ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ခြင်း

လုပ်ငန်းစွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း

လူမှုဘ၀မြှင့်တင်‌ခြင်း

မျှော်မှန်းချက် (Vision)

အမျိုးသမီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ခေတ်မီ မြင့်မားတိုးတက်ကာ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း များ ပိုမိုရရှိစေရန်အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်များကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်…

ရည်မှန်းချက် (Mission)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေး အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းနှင့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ များ မျှဝေရန် …..

ရည်မှန်းချက် (Mission)

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုတိုးတက်ရေး အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းနှင့် ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ များ မျှဝေရန် …..

အသင်းဝင်အမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်ချက်များ

Executive
Member Life Long Member

ဆက်ဖတ်ရန်

Executive
Member Annual Member

ဆက်ဖတ်ရန်

MYANWEN ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ

29 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
26 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်
21 January 2021

မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးများ ကွန်ယက်...

ဆက်ဖတ်ရန်